Kontakt

 

BB Kart, s.r.o.
Cementárenská cesta 16
974 01 Banská Bystrica

 

Tel.: +421 48 414 5716

Fax: +421 48 414 5003

E-mail: bbkart@bbkart.sk

 

IČO: 36057894   DIČ: 2020095990   IČ DPH: SK2020095990

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8103/S